Voor wie is WorQbetter?

VOOR JOU ALS DIRECTIE / MANAGEMENT

Adresseer in de besturing van je bedrijf de thema’s waarin medewerkers zich herkennen

Werk datagedreven aan het stimuleren van een positieve bedrijfscultuur

Werk kan vooral goed verricht worden wanneer medewerkers fysiek en mentaal gezond zijn, beschikken over passende vaardigheden, en gemotiveerd zijn omdat werk past bij hun eigen doelen en behoeftes. Zij kunnen dan gezond en met plezier de inspanning leveren die gevraagd wordt. Dat is in de kern het startpunt voor beter werken.

Wanneer men ‘beter werkt’, draagt dit bij aan de productiviteit (minder absenteïsme en presenteïsme) en aan innovatieve, goed functionerende bedrijven. Het stimuleren van beter werken draagt er ook aan bij dat mensen duurzaam inzetbaar zijn en dat de kosten van verloop en verzuim verminderen. Daarnaast biedt beter werken ruimte. Ruimte voor het onderhouden en aangaan van relaties. Voor de sociale samenhang is beter werken dus het beste voor iedereen.

image/svg+xml
VOOR JOUW TEAMLEIDERS

Een houvast voor te voeren gesprekken

Krijg (eerder) inzicht in mogelijke problemen en in datgene wat juist motiveert

WorQbetter helpt jouw teamleiders om gesprekken te voeren over de belangrijkste onderwerpen die van invloed zijn op de manier waarop medewerkers in hun team werken. WorQbetter stimuleert een 360 graden view vanuit vijf kenmerken die inzicht bieden in de motivatie en betrokkenheid van teamleden. Door proactief bezig te zijn, lossen teamleiders problemen op voordat deze echt problematisch worden.

Beter werken biedt ruimte voor teambuilding, omdat teamleiders zich realiseren dat teamleden in de eerste plaats ook gewoon mensen zijn. Het biedt ruimte om in gesprek te gaan over de relevante issues; wat vinden teamleden belangrijk in hun werk, waar lopen ze tegenaan en welke ondersteuning hebben ze nodig? Omdat teamleiders resultaten ook gemakkelijk kunnen vergelijken met andere teams in het bedrijf, weten ze bij wie ze eventueel advies kunnen inwinnen (of juist wie zij zouden kunnen ondersteunen).

VOOR JOUW MEDEWERKERS

Echte aandacht voor hen als persoon en hun doelen

Biedt medewerkers inzicht in wat hun werk beter maakt

Menselijk werk kan niet verricht worden zonder een persoon die de benodigde energie en tijd levert. Medewerkers worden in die zin soms beschouwd als een middel: een ‘human resource’. Tegelijk zijn zij onderhevig aan psychologische processen die de mens eigen zijn. Zij zijn een persoon met eigen behoeftes en doelen. Hoe onderhoud je jouw meest complexe assets?

Door ‘de mens achter de medewerker’ centraal te stellen. Het biedt ruimte voor echte aandacht voor hen als persoon en hun doelen. Het biedt ruimte om na te denken over werk; wat vinden zij belangrijk (en wat niet), hoe kunnen zij hun werk verbeteren en wat hebben zij daarvoor nodig.

image/svg+xml

Use cases

Van reactief naar proactief beleid

lees use-case >

Meetbaar maken

image/svg+xml
lees use-case >

Een antwoord op werkdruk

lees use-case >

Meer redenen voor beter werken

Wij zijn er om je te helpen de werkbeleving te verbeteren
en op te lossen wat niet goed gaat.

Beter werken.
Minder verzuim.
Beter werken.
Minder verloop.
Beter werken.
Meer productiviteit.
Beter werken.
Meer creativiteit.
Beter werken.
Meer energie.
Beter werken.
Meer waardering.
Logo WorQbetter

Services

Bedrijf

Copyright © WorQbetter 2019 – 2021 | KvK 78566517 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Cookiebeleid | Illustraties van Freepik Storyset