DISCLAIMER EN PRIVACY STATEMENT

Op het gebruik van deze website (www.worqbetter.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

WorQbetter B.V., hierna te noemen WorQbetter, streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat WorQbetter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

WorQbetter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen WorQbetter en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

WorQbetter garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met WorQbetter te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. WorQbetter heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

WorQbetter aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van WorQbetter zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat WorQbetter daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Cookies

Bij het bezoeken van de website van WorQbetter kan informatie van de gebruiker worden verzameld door middel van cookies teneinde de dienstverlening te verbeteren. Deze informatie zal zorgvuldig worden bewaard. De informatie kan worden gebruikt voor functionele of analytische doeleinden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij benaderd wordt voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek. Overige gegevens, niet zijnde persoonsgegevens, kunnen worden gebruikt voor onderzoek en database.

Gebruikers kunnen in de browserinstellingen aangeven dat zij niet wensen dat ‘cookies’ worden opgeslagen. Beheer je cookie instellingen hieronder:

Dienstverlening

Op alle dienstverlening die door WorQbetter wordt aangeboden zijn de algemene voorwaarden van WorQbetter van toepassing.

Privacy

WorQbetter gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar gebruikers. Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen. Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt. WorQbetter kan haar privacy statement te allen tijde wijzigen.

Logo WorQbetter

Services

Bedrijf

Copyright © WorQbetter 2019 – 2021 | KvK 78566517 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Cookiebeleid | Illustraties van Freepik Storyset