Een strategische opwaardering van de werkende

Home  >  Blog

‘Ik wens je veel personeel’ is een oude wens die van oorsprong vaak gebruikt werd in de Joodse en Arabische wereld. De clou is natuurlijk dat het vooral een verwensing is, vanuit de gedachte dat personeel vooral heel lastig is. Dat personeel je zoveel zorgen oplevert dat je bij de groei van je bedrijf niet meer toekomt aan het runnen van een succesvolle business.

 

Strijdende partijen

Het is misschien een oude wens, maar de gedachte erachter lijkt bij veel bedrijven helaas nog steeds even actueel. De OR wordt door veel directies gezien als een noodzakelijk kwaad of zelfs vervelend obstakel dat liefst omzeild wordt. Voor hun bestaansrecht vechtende vakbonden stellen zich in CAO onderhandelingen hard op. Hoewel veel bedrijven er hard aan werken om de onderlinge relatie te veranderen, lijken werkgevers en werknemers soms nog steeds vooral strijdende partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan.

 

Economische bril

Die onderlinge verhouding is niet eens zo onlogisch als je werk(verschaffing) vooral bekijkt door een economische bril: als transactie waarin een geleverde prestatie wordt uitgeruild tegen geld (loon). Vanuit die blik zijn er ook tegenstrijdige belangen: een werkgever wil liefst zoveel mogelijk prestatie voor zo min mogelijk geld, een werknemer precies omgekeerd. Dus moet er onderhandeld worden en als onderhandelingspartijen staan we natuurlijk tegenover elkaar.

 

Een nieuw perspectief

Werk is natuurlijk nog steeds een transactie: er wordt salaris betaald en daar wordt een prestatie voor geleverd. Tegelijk wordt meer en meer merkbaar dat het economisch perspectief op werk niet meer voldoende is. Voor de meeste mensen is werk niet alleen een manier om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Werk heeft de laatste decennia meer en andere betekenissen gekregen. Hoe belangrijk een goed loon ook is, er zijn meer condities voor goed werk.

Om er een paar te noemen: werk als middel tot zelfontplooiing en -ontwikkeling, werk als statussymbool (ontlenen van belangrijkheid aan de aard en hoogte van de functie), werk als middel om iets te kunnen betekenen voor de samenleving, sociale contacten opdoen, zich nuttig te voelen, werk als afleiding van persoonlijke sores, werk als zingevende factor in het leven, enzovoort.

Hoe belangrijk deze factoren zijn, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat als we kennis maken met iemand een van de eerste vragen die we stellen is: wat doe je voor werk? Als antwoord op de vraag zeggen we meestal niet: ik heb een functie als adviseur / slager / timmerman / leraar; nee, we zeggen: ik bén adviseur / slager / timmerman / leraar. We identificeren ons vaak enorm met het werk dat we doen.

 

De mondige medewerker

Net als dokters zich steeds meer geconfronteerd zien met mondige patiënten die zelf al van alles online hebben uitgedokterd, duidelijke vragen en wensen hebben, zien ook werkgevers zich steeds meer geconfronteerd met mondige medewerkers. Werknemers verwachten meer en andere zaken van hun werkgever. Zaken die passen bij de meer uitgebreide betekenis die werk voor hen heeft, zoals constructieve feedback, faciliterend leiderschap, ontwikkelmogelijkheden, zinvol werk, activiteiten met collega’s.

 

Een strategische opwaardering van de werkende

In onze optiek vraagt deze ontwikkeling meer van bedrijven dan het inzetten en ontwikkelen van passende interventies en ‘employee experience’. Het vraagt om een strategische opwaardering van de werkende. Na de verschuiving van personeel zien als kostenpost naar de visie van medewerkers als activa, waarbij een beter ‘gebruik’ van de medewerkers leidt tot betere prestaties van het bedrijf, is het nu tijd om de mensen binnen bedrijven te zien als partners waarmee wordt samengewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf. Investeer als bedrijf dan ook in die gebieden die maken dat er een werkomgeving is die beter werken stimuleert. Heb aandacht voor de persoon achter de medewerker, doe een ‘overwerk-check’ en doe zo-nodig herijking van de functietaken, controleer op overmatige inspanning, voer integraal beleid op de vijf kenmerken van beter werken tegelijk (persoon, verbondenheid, werksituatie, balans, waarde). Zet de medewerker voorop.

 

Niet voor, maar mét medewerkers vormgeven

En daar gaat het natuurlijk ook om: een strategische opwaardering van de werkende is prachtig, maar dient dan vooral ook handen en voeten te krijgen binnen het bedrijf. Door de mensen in het bedrijf te betrekken bij vraagstukken, door leiderschap minder top-down en meer faciliterend vorm te geven, door HR-zaken niet voor, maar mét de medewerkers vorm te geven. Met aandacht en door te luisteren. Dan komt een visie ook echt tot leven.

Deel dit artikel, kies je platform!

Logo WorQbetter

Services

Bedrijf

Copyright © WorQbetter 2019 – 2021 | KvK 78566517 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Cookiebeleid | Illustraties van Freepik Storyset