De waarde van beter werken

Home  >  Blog

Het mooie van beter werken is dat het een win-win-win situatie is. Er zijn drie partijen die profiteren van (het stimuleren van) beter werken: je medewerkers, je klanten / cliënten / patiënten / leerlingen en je bedrijf. En het magische is dat die effecten elkaar ook nog versterken.

 

Gelukkige medewerkers

Beter werken is allereerst goed voor je medewerkers zelf. Beter werken draagt bij aan motivatie, vaardigheid en welzijn van je mensen. Doordat de gevraagde inspanning in balans is met de tijd voor ontspanning en herstel, en doordat de inspanning overlapt met de ervaren waarde, zijn medewerkers gemotiveerder, vaardiger en voelen ze zich beter. Het mooie ervan is dat het effect niet alleen beperkt blijft tot de werkvloer. Medewerkers die een goede werkdag hadden, gaan blij en tevreden naar huis. De eventuele partner wordt niet belast met klaagverhalen, maar getrakteerd op succesverhalen of leuke anekdotes. Er is tijd en energie over voor andere belangrijke dingen in het leven. Aandacht voor jezelf betekent dus ook dat je iets kunt blijven betekenen voor de mensen om je heen.

 

Gelukkige klanten / cliënten / patiënten / leerlingen

Als je eens een chagrijnige callcenter-medewerker aan de lijn hebt gehad, weet je hoeveel impact diens stemming en houding kunnen hebben op je klanttevredenheid. Spoiler: niet positief. Het scheelt dat het tegenovergestelde geldt voor positieve emoties en geluk: een gelukkige medewerker straalt dit uit, ook naar de mensen voor / met wie diegene werkt. Tegelijk zorgt beter werken ook voor veranderingen in houding en gedrag. De positieve emoties die ermee gepaard gaan, zorgen ervoor dat mensen meer open en empathisch zijn, meer op anderen gericht zijn. Hierdoor werken ze beter samen en zijn ze behulpzamer. Ze zijn meer optimistisch, creatiever en meer gefocust op het leveren van kwaliteit. Hierdoor vinden ze betere oplossingen voor problemen en zijn ze in staat om op een constructieve en positieve manier te communiceren.

 

Een goedlopend bedrijf

Het mooie is dat die effecten niet alleen merkbaar zijn door de medewerker zelf, maar ook door diens omgeving. Die profiteert er ook van. Zo ook het bedrijf. Het stimuleren van beter werken levert namelijk aantoonbaar diverse positieve effecten voor het bedrijf op:

► lager ziekteverzuim
► betere werksfeer en betere samenwerking
► hogere aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers
► hogere betrokkenheid van medewerkers
► hogere tevredenheid van klanten / cliënten / patiënten / leerlingen
► hogere productiviteit en kwaliteit van werk
► lager ongewenst personeelsverloop
► meer creativiteit en innovatie

 

Beter werken is geen ‘magisch tovermiddeltje’

Het stimuleren van beter werken kan dus grote effecten hebben, vooral ook binnen je bedrijf. Het is een oplossing voor zaken waar veel bedrijven mee worstelen, zoals te hoog verzuim of verloop of het aantrekken van (jong) personeel. Pas wel op voor mogelijke valkuilen.

Geluk als enige optie

Een valkuil is om zo te focussen op ‘werkgeluk vergroten’ waardoor het idee ontstaat dat gelukkig zijn de enige acceptabele optie is binnen het bedrijf. En natuurlijk streef je als bedrijf naar een zo positief mogelijke werkbeleving. Toch is het belangrijk dat er ook ruimte blijft voor negatieve emoties. Iedereen heeft wel eens een rotdag. Of de oorzaak daarvan nu in het werk ligt of daarbuiten. Als deze emoties er niet mogen zijn en er voortdurend alleen maar focus is op positieve emoties en plezier, ontstaat er weerstand tegen en zal men juist minder gelukkig worden.

Beter werken als middel

Een ander risico ligt in de motivatie om beter werken te stimuleren. Zodra beter werken wordt ingezet als middel om een bedrijfsdoel te bereiken, verliest het zijn werking. Wanneer medewerkers ontdekken dat alle aandacht voor hun werkbeleving vooral bedoeld is om het bedrijf ervan te laten profiteren, ontstaat er in de regel namelijk weerstand tegen. Dat geldt voor elke interventie die wordt ingezet om een bedrijfsprobleem op te lossen en die aan medewerkers wordt verkocht onder het mom: dit is goed voor jullie. Er zijn altijd mensen die daar doorheen prikken en zich bekocht voelen en de wrevel die dan ontstaat, verspreidt zich vaak razendsnel.

 

Beter werken stimuleren

Het is dus cruciaal dat beter werken geen middel is voor het bedrijf, maar een doel op zich. Ervoor kiezen omdat je je medewerkers eerst ziet als mensen en pas daarna als personeel. Omdat je het logisch en belangrijk vindt dat je medewerkers met plezier naar hun werk komen en na een werkdag met energie naar huis gaan. Omdat je snapt dat als jij in je medewerkers investeert, zij in jou en je bedrijf zullen investeren.

Zodra voor medewerkers duidelijk is dat de aandacht voor hun werkbeleving oprecht is, en ze voelen dat het jouw bedrijf menens is om dat te faciliteren, ontstaat duurzaam werkgeluk. En dan profiteren alle partijen en ontstaat de gedroomde win-win-win.

Deel dit artikel, kies je platform!

Logo WorQbetter

Services

Bedrijf

Copyright © WorQbetter 2019 – 2021 | KvK 78566517 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Cookiebeleid | Illustraties van Freepik Storyset