Beter werken

Home  >  Blog

Wat is beter werken? Simpel gezegd: zo werken dat het voor de medewerker maximaal zinvol en minimaal zinloos is. Die voorwaarden scheppen dat werk geen bron is van stress maar juist een bron van geluk kan zijn. Het klinkt simpel, maar tegelijk is het iets waar lang niet altijd aandacht voor is: hoe je je voelt op en ten aanzien van je werk. Sta je daar zelf wel eens bij stil? Wat is ‘beter werken’ voor jou?

Een positieve werkbeleving is bij uitstek iets individueels. Dat iets mij gelukkig maakt, wil nog niet zeggen dat het jou ook gelukkig zal maken. En andersom. Toch zijn er veel definities van, die vooral te maken hebben met de bronnen van die positieve werkbeleving. We laten je graag zien welke zaken bijdragen aan een positieve werkbeleving en het verschil tussen werktevredenheid, werkplezier, werkgeluk en beter werken.

 

Werktevreden­heid

Als we de werktevredenheid van medewerkers willen vergroten denken we al snel aan extra’s, zoals salarisverhoging, leaseauto, gratis lunches, goede koffie, stoelmassages, kortingsacties, sportfaciliteiten enzovoort. En ze werken ook wel: een salarisverhoging is fijn, maar na een paar maanden weet je niet beter en is dat lekkere gevoel alweer verdwenen. En dat geldt voor al die extra’s. We wennen er makkelijk aan, waardoor ze vanzelfsprekend raken. Ze zorgen dan wel voor meer tevredenheid, maar niet voor een positieve werkbeleving.

 

Werkplezier

De volgende stap op de ladder is werkplezier. Dan gaat het er echt om dat je het leuk hebt op je werk. Niet alleen plezier in het werk dat je doet, maar ook plezier met de mensen waarmee je dat doet. Acties om het werkplezier te vergroten, zijn vaak gericht op leuke dingen doen met collega’s. Heel belangrijk, want plezier geeft energie en zorgt voor onderlinge verbinding. Maar niet elke medewerker zit te wachten op een vrijdagmiddagborrel met karaoke of een weekendje weg met collega’s. Dus werkplezier draagt niet voor iedereen op dezelfde manier bij aan een positieve werkbeleving.

 

Werkgeluk

Werkgeluk is meer dan alleen plezier hebben in het werk wat je doet. Werkgeluk ervaar je als je voldoening haalt uit het werk dat je doet, waarbij je geprikkeld wordt, waar je enthousiast van wordt en door wordt gemotiveerd. Aspecten die hierbij vaak genoemd worden zijn zaken als: autonomie, ondersteunend management, duidelijke doelen, aandacht en erkenning, loopbaan groeimogelijkheden, transparantie en open communicatie. De rationale hierachter is dat men productiever is wanneer het werk positief, uitdagend, betekenisvol en/of motiverend is. Er is dan sprake van “energiegevers” die de belastbaarheid van de medewerker ten goede komen.

 

Beter werken

Er zijn vele theorieën om werkdruk, stress, motivatie en werkgeluk te begrijpen. De diversiteit aan bestaande ideeën en ‘best practices’ kan echter inzicht bemoeilijken vanwege de uiteenlopende verklaringen en opvattingen. Bovendien bieden werktevredenheid, werkplezier en werkgeluk een eenzijdig beeld. Er is een grote focus op het vergroten van belastbaarheid van de medewerker en weinig aandacht voor wat werk van medewerkers vraagt. Dat de prevalentie van werkdruk en uitval door stress ondanks alle kennis en de roep om duurzame inzetbaarheid voortdurend toeneemt, is paradoxaal en zorgwekkend.

 

WorQbetter model voor beter werken

Beter werken is meer dan het ervaren van werkgeluk, plezier op het werk en tevreden zijn met ‘de secundaire arbeidsvoorwaarden’. Door integratie van diverse modellen en theorieën biedt WorQbetter een breder en meer robuust uitgangspunt om beter werken te stimuleren. Het WorQbetter model is tot stand gekomen door bestaande modellen ‘af te breken’ en deze te her-categoriseren tot onderliggende kenmerken. Vervolgens is gekeken hoe de resulterende kenmerken logischerwijze met elkaar samenhangen. Het model geeft ten eerste aandacht aan de mens achter de medewerker, die moet tenslotte het werk verrichten. Daarnaast beschrijft het model de werksituatie ten opzichte van zowel balans als waarde. Deze drie kenmerken bepalen of het werkproces motiveert, of het ruimte biedt voor toepassing van vaardigheden en of het bijdraagt aan welzijn. Tot slot gaat het model in op de betekenis van sociale relaties op en buiten het werk.

image/svg+xml Waarde Persoon Balans Verbondenheid Werksituatie
image/svg+xml Waarde Persoon Balans Verbondenheid Werksituatie
image/svg+xml Waarde Persoon Balans Verbondenheid Werksituatie

Beter werken bestaat uit aandacht voor de volgende kenmerken:

► het bijdragen aan persoonlijke behoeftes, zoals zelfvertrouwen, het kunnen toepassen van vaardigheden, het gevoel dat je goed bent in de dingen die je doet, en of je jezelf kunt zijn en uiten. Mensen werken beter wanneer het werk in lijn ligt met dergelijke basisbehoeftes.

► het ervaren van verbondenheid, zowel op het werk, als met de mensen buiten het werk. Mensen zijn sociale wezens, ze willen ergens bij horen en willen echt contact. Ze worden gelukkig als ze dat ervaren.

► een goede werksituatie, of de inspanning die geleverd moet worden gezond en met plezier gedaan kan blijven worden. De inspanning die geleverd moet worden dus spaarzaam en doelgericht inzetten. Autonomie is hierin ook een bepalende factor.

balans ter bevordering van ontspanning en herstel. Een goede balans biedt gelegenheid voor het vervullen van persoonlijke behoeftes. Ontspanning is als zodanig functioneel en waardevol op zichzelf. Daarnaast biedt een goede balans voldoende ruimte voor herstel, en daarmee is het een manier om stress te reduceren en werkprestaties te verbeteren. Deze balans is belangrijk zowel óp het werk als buiten het werk.

waardevol werk, voldoende waarde zien in het werk dat men doet wat opweegt tegen de inspanning die men daarvoor moet leveren is van belang voor behoud van welzijn, motivatie en prestatie op het werk: geen inspanning zonder opbrengst.

Dit zijn de kenmerken van beter werken.

Wil je meer lezen over deze kenmerken? Klik op een van de links voor meer informatie per kenmerk.

Beter werken is een individuele verantwoordelijk­heid, of toch niet helemaal?

Als een positieve werkbeleving er voor jou anders uitziet dan voor mij, dan is werkbeleving niet alleen individueel, maar ook een individuele verantwoordelijkheid. Toch? Jij bent immers de enige die weet wat jou gelukkig maakt.

Toch kom je daar als bedrijf niet helemaal mee weg. Want hoewel je je er misschien niet van bewust bent, heb je als bedrijf impact op de werkbeleving van je mensen. Door bijvoorbeeld grote verschillen in beloning tussen top en werkvloer. Door trage computers, micromanagende teamleiders, mismatchende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, slechte communicatie, onhaalbare targets, trage besluitvorming, om maar wat te noemen. Zaken die de vereiste inspanning niet verkleinen maar juist vergroten. Verbeter die dus zo snel mogelijk.

Tegelijk kun je ook veel doen om een positieve werkbeleving van je mensen te faciliteren. Door gelegenheden te bieden waar je mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook binnen werktijd. Door een werksfeer te creëren waar mensen zich veilig voelen om te zeggen wat belangrijk voor ze is. Door als bedrijf je mensen de gelegenheid te geven waardevol bezig te zijn. En zo zijn er nog veel meer manieren om beter werken te stimuleren.

Deel dit artikel, kies je platform!

Product

Bedrijf

Copyright © WorQbetter 2019 – 2021 | KvK 78566517 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Cookiebeleid | Illustraties van Freepik Storyset