Beter werken: aandacht voor waarde

Home  >  Blog

Vanuit economische modellen een belangrijk onderdeel, maar ook bekrachtigd vanuit sociologische en psychologische modellen over werk. Waarde zien in het werk dat je doet is belangrijk, zowel in de vorm van voldoende loon en ontwikkelingsmogelijkheden als in het gevoel dat het werk de moeite waard is. Dat het werk bijdraagt aan wie je wilt zijn.

In de meeste economische beschouwingen over de arbeidsmarkt is werk in de eerste plaats een manier om geld te verdienen. Het gaat om grip op geld en om zekerheid. Het loon moet hoog genoeg zijn om van te kunnen leven. En het loon moet in verhouding staan tot de geleverde inspanningen: is er een evenwicht tussen wat mensen doen en wat ze ervoor betaald krijgen? Hoe belangrijk loon ook is voor inkomen en erkenning, er zijn meer condities voor goed werk. Dit wordt in het WorQbetter model belicht in het onderdeel ‘Waarde’.

Waarde verwijst naar de voor de medewerker relevante opbrengsten die het werk hem oplevert. Waarde uit werk is divers en afhankelijk van persoonlijke ‘waarden’ van de medewerker. Omdat deze waarden per persoon verschillen is het aan de medewerker om te bepalen voor welke waarden hij zich in welke mate wil inspannen.

 

Motivatie

Waarde speelt een rol in vele modellen voor motivatie of regulatie van gedrag. Vanwege de rol van waarde in zulke motivationele processen, is (verwachte) waarde noodzakelijk voor het initiëren van inspanning. In het Effort-Reward Imbalance (ERI) model geldt waarde (geld, respect of status) als teken van erkenning voor de maatschappelijke bijdrage en sociale inclusie. Onvoldoende waarde ervaren schendt het gevoel van wederkerigheid en kan leiden tot onvrede, stress en gezondheidsproblemen.

In termen van het Job Demands-Resources (JD-R) model worden ‘opbrengsten’ als waardering, positieve feedback of persoonlijke vooruitgang aangemerkt als hulpbronnen die levering van inspanning bevorderen.

In termen van het Conservation Of Resources (COR) model investeert de medewerker bronnen in de uitvoering van werk (tijd/energie). Waar zulke investeringen niet gepaard gaan met voldoende waarde (vergaring/aanvulling van bronnen) leidt werk tot een netto verlies van bronnen, wat zal leiden tot stress en verlies van welzijn.

Vanuit motivatieperspectief gaat een gebrek aan waarde uiteindelijk gepaard met ‘motivationele uitputting’: vermoeidheid, onvrede, burn-out of juist bore-out, met als gevolg hoger verloop en frequenter verzuim. Voldoende waarde zien in het werk dat men doet wat opweegt tegen de inspanning die men daarvoor moet leveren is van belang voor behoud van welzijn, motivatie en prestatie op het werk: geen inspanning zonder opbrengst.

 

Wat kun je doen?

En wat kun jij dan doen om de werkbeleving van je mensen (en van jezelf) positief te stimuleren via ‘waarde’? Wij geven je graag een paar suggesties:

► neem het onderwerp mee in functioneringsgesprekken. Durf je mensen te vragen hoe waardevol zij hun werk vinden. Bekijk in hoeverre ‘wat iemand kan’, ‘wat iemand leuk vindt om te doen’, en ‘waar behoefte aan is’ overlapt.

► geef je medewerkers ruimte om tijd en aandacht aan (het onderzoeken van) hun ‘waarde’ te besteden. Stimuleer en faciliteer vrijwilligerswerk daarbij.

► ga (en blijf) in gesprek over de ontwikkelbehoefte van je medewerkers. Focus hierbij niet op concrete opleidingen, maar vraag door naar wát men wil ontwikkelen en waarom. Als dat helder is, kan de juiste ontwikkeltool erbij gezocht worden.

► benoem en vier vooruitgang in persoonlijke ontwikkeling.

Een positieve werkbeleving is voor iedereen verschillend en wat binnen het ene bedrijf fantastisch werkt, kan bij een ander bedrijf de plank totaal misslaan. Zorg dus dat de interventies die je kiest, passen bij waar jouw bedrijf op dit moment staat. De innovatieve methode van WorQbetter helpt je hierbij. Door continue inzicht in werkbeleving en aandacht voor de kenmerken van beter werken stimuleren we datgene wat maakt dat mensen gelukkig en gezond aan het werk zijn. Wil je hierover meer advies, neem gerust contact met ons op.

Deel dit artikel, kies je platform!

Logo WorQbetter

Services

Bedrijf

Copyright © WorQbetter 2019 – 2021 | KvK 78566517 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Cookiebeleid | Illustraties van Freepik Storyset