Beter werken: aandacht voor verbondenheid

Home  >  Blog

Mensen zijn sociale wezens. En ze spenderen een groot gedeelte van hun leven met de mensen op het werk. Positieve relaties vergroten motivatie, helpen persoonlijke doelen te bereiken en dragen bij aan welzijn. Simpel gezegd: goede relaties op- én buiten het werk stimuleren beter werken, negatieve relaties ondermijnen dat.

 

Focus op verbinding

Naast psychologische behoeftes gericht op de persoon zelf, heeft de mens als fundamentele behoefte om betekenisvolle en duurzame relaties aan te gaan met anderen. Dit kenmerk wordt in het WorQbetter model belicht in het onderdeel ‘Verbondenheid’.

Als we in de arbeidspsychologische literatuur op zoek gaan naar het thema verbondenheid, komen sociale aspecten van het werk veelvuldig aan de orde als voorspellers van motivatie, welzijn of werkprestaties. Zo stelt het Job Demand Control-Support (JDC-S) model sociale steun voor als buffer tegen nadelige effecten van werkbelasting. Volgens Self Determination Theory (SDT) is verbondenheid een belangrijke psychologische behoefte en als zodanig biedt het een ondersteunende functie voor de andere basisbehoeftes van competentie en autonomie. In het Conservation Of Resources (COR) model worden sociale contacten gekenmerkt als hulpbronnen die functioneren en welzijn versterken. Het Job Demands-Resources (JD-R) model, tot slot, stelt positieve sociale aspecten voor als hulpbron en kenmerkt negatieve sociale aspecten als taakeisen die de uitvoering van werk verzwaren.

Ook in het werk van sociologen Marx, Durkheim en Weber speelt verbinding een belangrijke rol. Marx had aandacht voor allerlei vormen van vervreemding: vervreemding van het werkproces, of vervreemding van collega’s. Voor Marx is het van essentieel belang dat mensen sociaal en creatief kunnen zijn. Ook Durkheim stelt dat er voldoende contact moet zijn tussen de verschillende functies – dus medewerkers –, waardoor “arbeiders geen machines worden”.

 

Sociaal netwerk

Waar het sociale netwerk ondersteuning biedt aan de medewerker, speelt de medewerker zelf ook een rol in het ondersteunen van motivatie, vaardigheden en welzijn van anderen. Relaties zijn gebaseerd op wederkerigheid en vergen ‘investeringen’. Het investeren van tijd en aandacht in anderen vergroot de betrokkenheid en steun die men ook weer terug mag verwachten. Het bieden van hulp kan ook direct bijdragen aan het eigen welzijn: iets voor een ander betekenen is een belangrijke bron van voldoening en zingeving.

Psychologische basisbehoeftes zijn sterk verweven met het sociale netwerk. Zo komen zelfbeeld en zelfwaardering tot stand in de sociale context, en anderen kunnen een voorbeeld vormen voor een ‘mogelijk zelf’ (“What others are now, I could become”). Ook vervult werk een sociale functie: het biedt een context voor interacties en waardering en biedt gelegenheid om ergens bij te horen en bij te dragen aan de samenleving.

 

Wat kun je doen

En wat kun jij dan doen om de werkbeleving van je mensen (en van jezelf) positief te stimuleren via ‘verbondenheid’? We geven je graag een paar suggesties:

► maak de kans dat collega’s uit verschillende teams / afdelingen elkaar ontmoeten groter door ze allemaal door dezelfde ingang naar binnen te laten gaan

► lunch gezamenlijk op een vast tijdstip

► stimuleer participatie in de besluitvorming

► biedt een werkomgeving waarin elkaar helpen de norm is, stimuleer pro-sociaal gedrag

► stimuleer onderling contact door zelf persoonlijk op mensen af te stappen om iets met ze te bespreken i.p.v. een mail te sturen of te bellen

► maak sluimerende conflicten bespreekbaar; schakel desnoods een conflictcoach of mediator in.

Een positieve werkbeleving is voor iedereen verschillend en wat binnen het ene bedrijf fantastisch werkt, kan bij een ander bedrijf de plank totaal misslaan. Zorg dus dat de interventies die je kiest, passen bij waar jouw bedrijf op dit moment staat. De innovatieve methode van WorQbetter helpt je hierbij. Door continue inzicht in werkbeleving en aandacht voor de kenmerken van beter werken stimuleren we datgene wat maakt dat mensen gelukkig en gezond aan het werk zijn. Wil je hierover meer advies, neem gerust contact met ons op.

Deel dit artikel, kies je platform!

Logo WorQbetter

Services

Bedrijf

Copyright © WorQbetter 2019 – 2021 | KvK 78566517 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Cookiebeleid | Illustraties van Freepik Storyset