Beter werken: aandacht voor de werksituatie

Home  >  Blog

Is de hoeveelheid tijd en energie die je in het werk (moet) stoppen niet te groot? Heb jij voldoende invloed op waar, wanneer en hoe jij jouw werk uitvoert? Ontvang je ondersteuning genoeg vanuit het bedrijf om zo optimaal mogelijk te kunnen werken? En pas je werkstrategieën toe die helpen bij het verminderen van benodigde inspanning? Alles gericht op het spaarzaam en gericht inzetten van inspanning.

Met het kenmerk ‘Werksituatie’ evalueren we de investering in energie en tijd die de medewerker levert om aan werkeisen te voldoen. Daarbij wordt ingegaan op hoeveelheid inspanning die geleverd wordt en manieren om die inspanning te reduceren; via autonomie, ondersteuning vanuit het bedrijf en werkstrategieën.

 

Energie

In het Job Demands-Resources (JD-R) model wordt inspanning gezien als reactie op taakeisen. Inspanning wordt geassocieerd met fysieke en mentale ‘kosten’ waardoor een teveel aan inspanning aanleiding kan vormen voor burn-out. Hulpbronnen zijn daarentegen factoren die, onder andere, helpen om de inspanning te reduceren en uitputting tegen te gaan. Taakeisen worden vooral stressoren wanneer er te weinig hulpbronnen zijn, waardoor taakeisen veel inspanning vergen en er burn-out kan optreden.

In het Effort-Reward Imbalance (ERI) model wordt de relatie beschreven tussen inspanning en opbrengst. Het leveren van veel inspanning kan leiden tot onvrede wanneer dit niet beantwoord wordt met voldoende ‘beloning’ of opbrengst. Daarnaast kan een medewerker de balans tussen inspanning en opbrengst zelf verstoren door zich te sterk in te spannen voor bepaalde taken of voor de goedkeuring van anderen; ‘overcommitment’. Overmatige toewijding en perfectionisme maken de medewerker vatbaar voor stress, gezondheidsproblemen en uitval.

Het Effort-Recovery (ER) model bespreekt de relatie tussen inspanning en herstel. Meer specifiek, onvoldoende herstel na inspanning verhoogt de kans op uitval. In geval van een grote investering in werk door bijvoorbeeld overwerk is de belasting zelfs dubbel: terwijl extra tijd en inspanning worden geïnvesteerd in het werk wordt de gelegenheid voor herstel beperkt.

 

Tijd

Waar deze modellen inspanning vooral kenmerken als geïnvesteerde energie, kost het leveren van inspanning ook tijd. Hoewel de beschikbaar gestelde tijd voor werk vaak contractueel is vastgelegd, is veel werk door flexibilisering en moderne praktijken in werkelijkheid minder aan vaste werktijden gebonden. Het gegeven dat steeds meer medewerkers te maken krijgen met een flexibele organisatie van werk, en dat werk wat betreft tijd concurreert met andere levensdomeinen, vraagt om een bewuste omgang met de tijd die de inspanning kost.

 

Wat kun je doen?

En wat kun jij dan doen om de werkbeleving van je mensen (en van jezelf) positief te stimuleren via het verbeteren van de ‘werksituatie’? Wij hebben hierboven natuurlijk al enkele zaken genoemd. Wij vertalen ze graag naar concrete suggesties:

► communiceer dat inspanning geen doel op zich is, dat het juist gaat over de balans tussen inspanning en ontspanning en of je uit het werk de voor jou belangrijke opbrengsten haalt

► herijk of schrap activiteiten die de werkbelasting onnodig verhogen

► minimaliseer (de kans op) overwerken

► biedt binnen de functieomschrijving ook ruimte voor ontspanning, reflectie, mogelijkheid tot nadenken

Een positieve werkbeleving is voor iedereen verschillend en wat binnen het ene bedrijf fantastisch werkt, kan bij een ander bedrijf de plank totaal misslaan. Zorg dus dat de interventies die je kiest, passen bij waar jouw bedrijf op dit moment staat. De innovatieve methode van WorQbetter helpt je hierbij. Door continue inzicht in werkbeleving en aandacht voor de kenmerken van beter werken stimuleren we datgene wat maakt dat mensen gelukkig en gezond aan het werk zijn. Wil je hierover meer advies, neem gerust contact met ons op.

Deel dit artikel, kies je platform!

Logo WorQbetter

Services

Bedrijf

Copyright © WorQbetter 2019 – 2021 | KvK 78566517 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Cookiebeleid | Illustraties van Freepik Storyset