Beter werken: aandacht voor de persoon

Home  >  Blog

Ben je blij met wie je bent? Heb je het gevoel dat je goed bent in de dingen die je doet? Vind je dat jouw fysieke en mentale gezondheid goed is? Een gezond en gelukkig persoon is een veel betere medewerker dan iemand die dat niet is.

 

Human resource of gewoon human?

Menselijk werk kan niet verricht worden zonder een persoon die de benodigde energie en tijd levert. De medewerker wordt in die zin soms beschouwd als een middel: een ‘human resource’. Tegelijk is die persoon onderhevig aan psychologische processen die de mens eigen zijn. De medewerker is een persoon met eigen behoeftes en doelen. Dit wordt in het WorQbetter model belicht in het onderdeel ‘Persoon’.

De ‘mens achter de medewerker’ komt op verschillende manieren naar voren in de wetenschappelijke literatuur. De grondleggers van de sociologie, Karl Marx, Emiel Durkheim en Max Weber, hielden zich volop bezig met hoe je ‘goed werk’ zou kunnen bevorderen. In de analyses van deze sociologen komen een aantal vergelijkbare elementen naar voren die passen in het concept ‘Persoon’: ruimte voor persoonlijkheid en creativiteit, en aansluiten bij de capaciteiten van de werkenden. Hoewel deze theorieën inmiddels bijna een eeuw oud zijn, zijn ze toch verrassend modern en to the point.

Verschillende arbeidspsychologische modellen zoeken de basis van werkmotivatie in het zelfbeeld (behoeftes en drijfveren) van de medewerker (zoals het job demands-resources [JD-R] model of self-determination theory [SDT]). Voorbeelden van deze psychologische basisbehoeftes zijn zelfvertrouwen, autonomie, competentie, zelf-effectiviteit en zelfexpressie. Mensen werken beter wanneer het werk in lijn ligt met psychologische basisbehoeftes.

Een overkoepelende benadering van psychologische behoeftes gaat uit van het ‘mogelijke zelf’: de medewerker heeft een beeld van wie hij wil zijn of worden. Een dergelijk ‘gewenste zelf’ geeft richting aan ontwikkeling (wat wil ik bereiken), gedrag (wat moet ik daartoe ondernemen) en evaluaties (wat betekent deze situatie voor mijn ontwikkeling).

 

Duurzame inzetbaarheid

Daarnaast speelt de ‘persoon’ een belangrijke rol in de literatuur over duurzame inzetbaarheid: hier wordt de medewerker voorgesteld als factor waarmee zowel het bedrijf als de medewerker zelf zuinig om moeten gaan. Naast aandacht voor motivatie en vaardigheden spelen in deze literatuur ook het welzijn en de gezondheid een belangrijke rol: de medewerker werkt beter – en kan beter blijven werken – wanneer hij fysiek en mentaal gezond is.

Kortom, werk kan vooral goed verricht worden wanneer de medewerker (1) fysiek en mentaal gezond is, (2) beschikt over passende vaardigheden, en (3) gemotiveerd is omdat werk past bij eigen doelen en behoeftes.

 

Wat kun je doen?

En wat kun jij dan doen om de werkbeleving van je mensen (en van jezelf) positief te stimuleren via ‘de persoon’? Uit de tekst hierboven heb je wellicht al wat aanknopingspunten gehaald. Wij vertalen ze graag naar concrete suggesties:

► heb aandacht voor het welzijn van je medewerkers, bijvoorbeeld door aan het begin van een teammeeting ruimte te bieden voor het delen van persoonlijke informatie

► vitaliteitsmanagement, promoot een gezonde fysieke en mentale leefstijl

► trainingen gericht op het bepalen en bevorderen van ieders ‘gewenste zelf’

► zet in op kwaliteiten / talent-management en integreer die in de takenpakketten via job-crafting

Een positieve werkbeleving is voor iedereen verschillend en wat binnen het ene bedrijf fantastisch werkt, kan bij een ander bedrijf de plank totaal misslaan. Zorg dus dat de interventies die je kiest, passen bij waar jouw bedrijf op dit moment staat. De innovatieve methode van WorQbetter helpt je hierbij. Door continue inzicht in werkbeleving en aandacht voor de kenmerken van beter werken stimuleren we datgene wat maakt dat mensen gelukkig en gezond aan het werk zijn. Wil je hierover meer advies, neem gerust contact met ons op.

Deel dit artikel, kies je platform!

Logo WorQbetter

Services

Bedrijf

Copyright © WorQbetter 2019 – 2021 | KvK 78566517 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Cookiebeleid | Illustraties van Freepik Storyset