Beter werken: aandacht voor balans

Home  >  Blog

Vind je de tijd en energie die je in het werk stopt in balans met de tijd voor ontspanning en de opbrengsten van jouw werk? Kun je goed loskomen van jouw werk? En verkrijg je uit jouw vrije tijd jouw behoefte aan autonomie, persoonlijke ontwikkeling, ontspanning en sociale activiteiten?

Werk is een van de levensdomeinen waarin mensen tijd en energie investeren. In het onderdeel ‘Balans’ bekijken we of de tijd en energie die in werk wordt gestoken in balans is met de tijd en energie die niet in werk wordt geïnvesteerd. Een goede balans biedt de medewerker gelegenheid om cognitief, emotioneel en fysiek ‘los te komen’ van het werk.

 

Balans ten behoeve van herstel

In de literatuur komt balans ten eerste aan de orde onder de noemer van herstel: het nemen van afstand tot werktaken zodat bronnen kunnen worden aangevuld die tijdens werk door inspanning zijn verloren. Zulk herstel treedt op gedurende de tijd die de persoon niet aan werk besteedt. Een gebrekkig herstel geldt als een voorname voorspeller van stress, vermoeidheid, gezondheidsproblemen en uitval.

Daarnaast is een goede balans óp het werk bevorderlijk voor werkprestaties. Pauzes tijdens de werkdag verminderen vermoeidheid en verlagen de kans op ongelukken, terwijl ze cognitief functioneren, productiviteit en werktevredenheid verbeteren. In Job Demands-Resources (JD-R) terminologie vult ontspanning ‘persoonlijke hulpbronnen’ aan, die de uitvoering van werk bevorderen. Afstand van werk verbetert creativiteit, reflectie en innovatie.

 

Balans ten behoeve van ontspanning

Een tweede begrip dat een rol speelt in het kader van balans is besteding van vrije tijd. Waar werk behoeftes kan vervullen of kan bijdragen aan wie iemand wil zijn, kan vrijetijdsbesteding dat ook. Tijd buiten het werk biedt naast autonomie gelegenheid voor sociaal contact, persoonlijke groei, zingeving, ontspanning en plezier. Vrije tijdsactiviteiten zoals sport, hobby’s of sociale activiteiten kunnen bijdragen aan zelfvertrouwen, stressbestendigheid en een algeheel positief gevoel.

Ter illustratie: een studie naar tijdgebruik in relatie tot plezier onder een Franse en Amerikaanse steekproef liet zien dat de vier gemeten activiteiten die het meest positief worden gevonden (wandelen, seks, sport en spelen) tezamen goed zijn voor 3,75% (USA) tot 5,14% (F) van de tijdsbesteding. Werk daarentegen scoort wat betreft positiviteit het minst voordelig maar legt beslag op de meeste tijd: 20,12% (F) tot 22,10% (USA).

Samenvattend, een goede balans biedt gelegenheid voor het vervullen van persoonlijke behoeftes en is als zodanig functioneel en waardevol op zichzelf. Daarnaast is het een manier om stress te reduceren en werkprestaties te verbeteren.

 

Wat kun je doen?

En wat kun jij dan doen om de werkbeleving van je mensen (en van jezelf) positief te stimuleren via ‘balans’? Uit de tekst hierboven heb je wellicht al wat aanknopingspunten gehaald. Wij vertalen ze graag naar concrete suggesties:

► bekijk of het mogelijk is om werkdagen korter te maken

► promoot pauzes op het werk

► inventariseer de behoefte en mogelijkheden voor extra verlof

► biedt ook mogelijkheden voor het doen van cursussen die niet direct met het werk te maken hebben

Een positieve werkbeleving is voor iedereen verschillend en wat binnen het ene bedrijf fantastisch werkt, kan bij een ander bedrijf de plank totaal misslaan. Zorg dus dat de interventies die je kiest, passen bij waar jouw bedrijf op dit moment staat. De innovatieve methode van WorQbetter helpt je hierbij. Door continue inzicht in werkbeleving en aandacht voor de kenmerken van beter werken stimuleren we datgene wat maakt dat mensen gelukkig en gezond aan het werk zijn. Wil je hierover meer advies, neem gerust contact met ons op.

Deel dit artikel, kies je platform!

Logo WorQbetter

Services

Bedrijf

Copyright © WorQbetter 2019 – 2021 | KvK 78566517 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Cookiebeleid | Illustraties van Freepik Storyset